english version

Informacja ogólna o firmie

Nasze biuro w trakcie ponad 60-letniego istnienia przygotowało blisko 3500 dokumentacji projektowych i opracowań studialnych. Zajmujemy się projektowaniem infrastruktury z zakresu inżynierii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa wodnego. Wykonujemy kompleksowe projekty budowlane i wykonawcze oraz koncepcje programowo-przestrzenne, operaty wodnoprawne, ekspertyzy, kosztorysy, oceny stanu technicznego, raporty oddziaływania inwestycji na środowisko. Specjalizujemy się w projektowaniu budowli piętrzących, zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych, obiektów ochrony przeciwpowodziowej, stopni wodnych, regulacji rzek.

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" Sp. z o.o. w Poznaniu jest autorem projektów takich jak:
- Zbiorniki wodne: Jeziorsko, Jutrosin, Radzyny, Murowaniec, Jezioro Kowalskie, Kluczbork, Szałe, Pokrzywnica, Gołuchów, Miedzichowo
- Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty, Prosny, Odry, Baryczy, Nysy Łużyckiej
- Regulacja rzeki Swędry i Swędrni, Kościańskiego Kanału Obry
- Węzeł Wodny Poznań - rzeka Warta
- Remont kanału doprowadzającego wodę do Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin w Koninie
- Ujęcie wody z rzeki Warty dla Elektrowni "Bełchatów"
- Koncepcja programowo przestrzenna zbiornika "Wielowieś Klasztorna" na rzece Prośnie

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" Sp. z o.o. jest profesjonalne w dziedzinie budownictwa wodnego oraz ochrony środowiska i wpisane jest na listę rzeczoznawców Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnych jako jednostka specjalistyczna d/s oceny oddziaływania w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód.

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt" Sp. z o.o. jest zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Programu PHARE w Brukseli
w Belgii pod numerem POL 20310.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, szczególnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Politechniką Poznańską.

Wykonujemy projekty na terenie całego kraju startując do przetargów publicznych ogłaszanych często przez instytucje państwowe takie jak:
PGW Wody Polskie, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej oraz Zarządy Zlewni, PGL Lasy Państwowe, Urzędy Miejskie itd.
Opracowujemy również liczne projekty dla prywatnych inwestorów oraz małych i dużych przedsiębiorstw (m. in. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin). W razie potrzeby współpracujemy z innymi biurami z branży tworząc konsorcjum.

Zatrudniamy inżynierów z uprawnieniami do projektowania z długoletnią praktyką oraz wykształconych asystentów.

Podczas prac projektowych korzystamy z nowoczesnych stanowisk komputerowych wyposażonych w profesjonalne oprogramowanie takie jak: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, BIK, Konstruktor, Koordynator, CADRaster PRO, Corel PaintShop Pro X4, SYKAL, WINBUD i inne.
Długoletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć również autorskie oprogramowania, a własne centrum kserograficzne wyposażone w ksero, drukarki, skanery i plotery wielkoformatowe skutecznie usprawniają naszą pracę.
Posiadamy również sprzęt pomiarowy oraz niezbędne akcesoria wykorzystywane przez nas w terenie.

Gwarantujemy wysoką jakość opracowań!